Spárgával, fonallal és Vakművészet

Cél:az együttműködés akadályainak(kommunikáció hiánya)  megtapasztalása

Feladat: együttműködés hiányos kommunikációval, egymásra figyelés beszéd nélkül

Eredmény:a tanulók belátják, hogy a hatékony együttműködéshez megfelelő kommunikációra, egymásra figyelésre van szükség.

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
Csoportalakítás fonallal

A tanulók a játékvezető körül körben állnak. A játékvezető feleannyi darab kb. fél méteres fonalat tart a kezében, amennyi a tanulók száma. (Két színben fele-fele arányban.)

Minden tanuló megfogja valamelyik fonal végét és szóbeli kommunikáció nélkül egymással szemben párokba állnak.

Két-két párból egy-egy négy fős csoportot alakítunk.

Nonverbális kommunikáció.

Társas kapcsolatok kialakításában élmények bővítése. Társak érzelmeivel kapcsolatos élmények.

 

Vakművészet

A csoportok tagjai egymással szemben leülnek, mindenki térdére helyezünk egy-egy mappát írólappal, és adunk egy-egy filctollat, mindenkinek más színűt.

Az a feladat, hogy közösen rajzoljanak egy képet. A csoporttagok egyszerre, becsukott/bekötött szemmel a játékvezető utasításainak megfelelő tevékenységeket végeznek, miközben nem beszélhetik meg a feladatot egymással. A rajzok sorrendje: ház, ablak, ajtó, kémény. Minden tanuló egy elemet rajzol, majd továbbadja a rajzot.

Utolsóként az előző feltételekkel rákerül a házra a kémény is.

Majd minden tanuló megnézi az elkészült műveket, a csoporton belül értékelik azokat, spontán módon megbeszélik a tapasztalatokat.

Koncentráció. Képzelet.

Kommunikáció.

Az együttműködés, a hiányos kommunikáció hatásának megtapasztalása.

Megbeszélés, tudatosítás:

a feladat során átélt élmények, a tapasztalt nehézségek

Az élmények, érzések tudatosítása, verbális megfogalmazása.