A program első részében trénig jellegű foglalkozások keretében kapnak ízelítőt a résztvevők. Saját élményt szereznek az élménypedagógia alkalmazásáról, valamint néhány, többféle tanórán is könnyedén, különösebb tapasztalat nélkül is alkalmazható játékos gyakorlatot ismerhetnek meg.

Részletes, terezett tevékenységek:

 

 

Élménypedagógia a tanteremben

 

Időpont: 2018. április 13.

Helyszín: Békéscsaba, DedinszkiGy. u. 1/1. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (B)

A foglalkozás megnevezése: Élménypedagógia a tanteremben

A foglalkozást vezetik:

 • Dégenhardtné Szántó Ágota (matematika-technika szakos tanár, személyiségfejlesztő tréner)
 • Kőrösi Tibor (tehetségfejlesztő tanár, személyiségfejlesztő tréner)

A foglalkozás célja:

Az élménypedagógia alapvető, jellemző módszereinek bemutatása pedagógusok számára saját élményű gyakorlatok során.

A csoport általános jellemzője:

 • A foglalkozáson a programra jelentkezett pedagógusok vesznek részt.
 • Előzetesen jelentkezett 18 fő (ebből egy férfi), a megye különböző településeiről, általános iskoláiból illetve óvodából is.
 • A résztvevők általában nem ismerik egymást.

 

A foglalkozás témája:

 • Alapvető érzelmek

Fejlesztési cél:

Az élménypedagógia iránti érdeklődés erősítése.

Feladatok:

 • Alapvető és jellemző tantermi élménypedagógiai tevékenységek, módszerek, hatásmechanizmusok bemutatása, érzékeltetése.

Oktatási cél:

 • A tapasztalati tanulás alapfázisainak megismertetése (Kolb-féle modell)
 • Az élménypedagógiai programok általános menetének tapasztalati megismerése

A foglalkozás típusa:

 • Gyakorlati

Módszerek:

Csoportos tevékenység:

 • páros, kiscsoportos és teljes csoportos játék, helyzetgyakorlat
 • páros, kiscsoportos és plénum megbeszélés (vita, reflexió)
 • magyarázat (tudatosítás)
 • értékelés (önértékelés, csoportos értékelés)

Gyakorlatok, játékok tervezett sorrendben:

Érzelmi intelligencia fejlesztése élménypedagógiai gyakorlatokkal:

 • Ráhangolás: Pajzs és kard
 • Pacsis ismerkedés: kapcsolódási pontok párokban
 • Alacsony fokú együttműködési gyakorlat: 1. Mentsétek meg a plüssöket! 2. Robot
 • Párképzés: Mancsot a mancsra
 • Páros együttműködés: Toronyépítő
 • Négy fős csoportok képzése:
 • Kiscsoportos együttműködés: Pohártorony. Feldolgozás: „Hogy vagy?” kártya.
 • Két csoport képzése véletlenszerűen:
 • Magasabb szintű kihívást jelentő gyakorlat: Tárgybegyűjtő. Feldolgozás: Legek.

Tanórai játékok:

 1. Add tovább!
 2. Koktélparti
 3. Vámpír hármasban
 4. Rapid randi
 5. Melyik fogalom lesz az óra győztese?

A gyakorlatok részletezése:

Pajzs és kard

Jellege: ráhangoló, feszültségoldó

Célja: megfelelő lelkiállapot kialakítása (játékos hangulat megteremtése, élénkítés, feszültségoldás, kapcsolat kialakítása a társakkal)

A gyakorlat menete:

A résztvevők körben állnak, egymástól könyöktávolságra. Jobb kezük mutatóujja a kard, bal kinyújtott tenyerük a pajzs. Mindenki felemeli a bal kezét (pajzsát) tenyérrel felfelé vállmagasságba. A jobb kéz mutatóujját (kardját) mindenki helyezze bele a mellette álló bal tenyerébe, pajzsába! A játékvezető jelzésére (hármat számolására) mindenki igyekszik a kardját olyan gyorsan felemelni, hogy a pajzs ne tudja megfogni, ugyanakkor a bal kézzel igyekszik megfogni a társa belehelyezett mutatóujját. A játékvezető számolásával időnként váratlan, meglepetésszerű helyzetbe hozza a résztvevőket (pl. nem számol háromig, hanem hangosan elkiáltja magát: „Most!”)

Változat: mutatóujj helyett tollal.

Feldolgozás:

Hogyan változott meg a hangulatod a játék végére az elejéhez képest?

 • Mutasd a magasságot! Derék magasságban van a játék előtti állapotod, ettől feljebb a játék végi pozitív érzések összessége, lejjebb a negatív érzések összessége. (érzések szimbolikus kifejezése)

 


Pacsis ismerkedés

 

Jellege: ismerkedést elősegítő gyakorlat

Célja: a résztvevők közötti kapcsolódások kialakítása, ismerkedés, kommunikáció beindítása

A gyakorlat menete:

Minden résztvevő elindul és akivel találkozik, annak bemutatkozik, majd egy perc alatt közösen keresnek kapcsolódási pontokat, olyan jellemzőket, amelyek közösek kettejükben. (Ez lehet bármi: külső-belső tulajdonság, élettörténeti esemény, érdeklődés, munkával kapcsolatos jellemző, magánéleti dolog, célok stb.) Ha letelt az egy perc, akkor a játékvezető jelzésére tovább állnak. Néhányszor megismételjük.

Feldolgozás:

Kézfelemeléssel válaszolni frontális körben:

 • Kinek sikerült minden beszélgetőpartnereivel közös tulajdonságokat, kapcsolódási pontokat találni. Melyek voltak ezek – anélkül, hogy neveket vagy személyeket említenénk? (történések felsorolása)

Egyéni végiggondolás, válaszadás egy szóval (kifejezéssel):

 • Mindenki egyénileg gondolja végig, hogy milyen kapcsolódási pontokat talált. Ezek közül emeljen ki egyet, amely számára valamiért fontos/meglepő/érdekes/különleges volt. Ha egy szóval kellene ezt összefoglalni, mi lenne ez az egy szó.

Mentsétek meg a plüssöket!

 

Jellege: alacsony szintű együttműködési gyakorlat

Célja: csoporton belüli együttműködés kialakulásának segítése

A gyakorlat menete:

A terem egyik végében néhány plüss állatot helyezünk el. Ezeket kell kimenteni a „Vámpír” fogságából. A résztvevők szétszórtan helyezkednek el. A plüssüket úgy kell a terem másik végének egy kijelölt helyére eljuttatni, hogy amikor a játékvezető, mint „Vámpír” a játékosokat közben ne lássa mozogni. A játékvezető lassan különböző irányokba tekint, miközben a neki háttal állók valamilyen módon azon igyekeznek, hogy a plüssök a kijelölt helyre kerüljenek. Ha a játékvezető mozogni lát valakit, attól kérheti, hogy mutassa a kezeit és/vagy forduljon meg, hogy ellenőrizhesse, hogy nincs nála plüss. Ha van nála, akkor azt vissza kell rakni a kiindulási helyre. Ugyancsak vissza kell rakni azokat a plüssöket, amelyeket a játékvezető meglát.

 

Néhány próbálkozás után a játékvezető megengedheti, hogy a csapat (vagy csapatok) közös stratégiát alakítsanak ki.

Feldolgozás:

Párban, kettős körben megbeszélés.

Minden második ember lépjen a tőle jobbra álló mögé! Ők lesznek egy pár, forduljanak egymással szembe! fél-fél percben mondják el társuknak, hogy

 • ők maguk hogyan vettek részt a játékban. Pl. milyen módon igyekeztek hozzájárulni a sikerhez, mennyire voltak aktívak(történések felsorolása)
 • milyen érzések jelentek meg a csoportban, magadon vagy másoknál mit tapasztaltál (érzések megfogalmazása)

Robot

Jellege: csoportos, alacsony szintű együttműködés

Célja: egymásra figyelés, konfliktushelyzet, vita kialakítása

A gyakorlat menete:

A résztvevők szétszórtan elhelyezett székeken foglaljanak helyet. Eggyel több széket helyezünk el, mint ahányan vannak. A játékvezető robotot játszik, amely programja alapján a hozzá legközelebb lévő székre igyekszik leülni, azonos tempóban haladva. A játékosoknak ezt kell megakadályozni úgy, hogy a robotot megelőzi valaki és leül az üres székre. A robotot fizikailag közvetlenül akadályozni, elé állni, eltolni, nem szabad. Néhány próbálkozás után a játékvezető hagyja a csoportot, hogy stratégiát beszéljenek meg.

Feldolgozás:

Csoportkörben – plüssállat(vagy kalap) átadásával (az beszél, akinél éppen van, annak adja, akit a jelentkezők közül választ).

Téma:

 • Milyen módon igyekeztél a csoport sikeréhez hozzájárulni? (történések)
 • Metafora: Rózsa(történések, érzelmek, kulcsfontosságú elemek)
  • Ha ez a játék és közben a stratégia megbeszélése egy rózsa volna,
   • mi volna számodra a virág (ami a szépet, a jó dolgokat jelenti),
   • mi volna a tüske, ami a fájdalmat, a rossz dolgokat jelenti, és
   • mi a bimbó, ami a tovább lépést, a fejlődés lehetőségét jelenti.
  • Mit változtatnál, hogy sikeresebb legyen a csoport legközelebb egy másik együttműködést igénylő játékban? (jövőre irányuló gondolatok)

Mancsot a mancsra

A gyakorlat jellege: párképzés

Célja: párok véletlenszerű kialakítása

A gyakorlat menete:

A játékvezető kijelöl két-három asztalt, ahol egy megadott játékvezetői hangjelzésre a  területen járkáló résztvevőknek az egyik kezükkel tornyot kell építeniük a lehető leggyorsabban úgy, hogy valaki alulra (az asztal lapjára teszi a tenyerét), a következő rá és így tovább. Igyekezzenek minél hamarabb berakni a kezüket! A második ismétlés után sorban kivesszük a legalsó és a legfelső kezeket, ők lesznek egy pár. Így folytatjuk tovább: mindig az aktuális felső és alsó kéz tulajdonosa lesz egy-egy pár.

 


Toronyépítő

A gyakorlat jellege: páros együttműködés (kommunikáció, bizalom)

Célja: együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése

A gyakorlat menete:

A játékvezető a párokat egymással szembe ülteti egy asztal két oldalán. Az asztalra a már előkészített dobókockákat és egy szembekötőt teszünk. A pároknak 1 perc alatt meg kell beszélniük, hogy ki emeli fel a kezét az adott jelzésre, neki kötjük be a szemét először.

A bekötött szemű játékosnak egy kézzel az azonos kockák (a játékvezető mutatja meg, hogy melyek ezek) egymásra helyezésével tornyot kell építenie, úgy, hogy a nyitott szemű társa szavakkal irányítja. Ha a 6 azonos kocka egymásra kerül, akkor kész a feladat. Ha a torony elborul, akkor újra kell kezdeni az építkezést. Amikor minden pár elkészült, akkor szerepet cserélnek.

.

Feldolgozás:

Milyen színnel jellemeznéd?

A játékosok körben ülnek és megkérem őket, hogy gondolják át az előző játékot és mondjanak  ki egy színt, ami számukra  leginkább jellemzi azt, amikor bekötött szemmel játszottak illetve egy olyan színt, ami a nyitott szemű irányítást szimbolizálja, majd mondják el, hogy miért ezeket a színeket választották. Az első játékostól aki ezt elmondja haladunk körbe az óramutató járásának megfelelően.

( A színek helyett használható szimbólumok tetszőlegesek lehetnek: pl állat, növény, gyümölcs, gyerekjáték …)

 


Csoportalakítás – szemmel, mimikával

Jelleg: csoportalakító

Cél: a következő játékhoz megfelelő létszámú csoportok kialakítása

A gyakorlat menete:

Némán, csak szemkontaktussal és mimikával öt fős(vagy amennyi szükséges) csoportokat kell alakítani. Ha kialakult az öt fős csoport, álljon a terem egy kijelölt helyére (egyik sarkába).

 


Tárgybegyűjtő

 

A gyakorlat jellege: magasabb szintű kihívást jelentő, csoportos problémamegoldó, csoportos versengés

Célja: együttműködési készségek fejlesztése

A gyakorlat menete:

A játéktér közepén különböző méretű/alakú/színű mértani testeket szétszórtan elhelyezünk. A résztvevőket két csoportra osztjuk. A csoport feladata, hogy a játékvezető által megadott típusú testekből egyet begyűjtsenek és egy kijelölt helyre elhelyezzék. A csoport láncban áll és így közlekedhet. A szemük be van kötve, kivéve az utolsóét. Az utolsó lát, ő irányítja valamilyen módon a csoportot. A csoport élén álló nyúlhat a tárgyért. A feladat végrehajtása közben nem beszélhetnek.

 • A szabályok:
  • a csoportnak láncban kell állnia (oszlopban vagy vonalban, a csoport döntése alapján)
  • Mindig csak az első ember vehet fel tárgyat.
  • Az utolsó ember szeme nem lesz bekötve, a többieké igen.
  • Az utolsó ember nem beszélhet, más módon kommunikálhat.
 • A gyakorlat menetének ismertetése:
  • ha a csoport teljesítette a feladatot, levehetik a kötést és visszaállhatnak a kiindulóhelyre
  • ha a csoportok teljesítették a feladatot, a következő körben a hátsóból lesz az első, a többiek eggyel hátrébb kerülnek
 • Egyéb feltételek:
  • A csoportoknak összesen lehet egy kérdése a játékvezető csak egy kérdésre fog válaszolni,
  • A végrehajtási stratégia megtervezéséhez 4 perc áll rendelkezésre
  • A második kör után ismét kapnak 2 percet újabb megbeszélésreHa a 2 perc letelik, minden csoportnak jeleznie kell kézfeltartással, ha ezt nem teszik, nehezítést kapnak (pl. senki nem beszélhet)

 

Feldolgozás:

Mi volt számodra a leg….?Körben, plüss dobással. Kérdés:

 • Mi volt számodra a legviccesebb, legizgalmasabb, legmaradandóbb, legkönnyebb, legnehezebb stb.

További témalehetőségek kiscsoportban megbeszélésre:

 • Milyen volt az időgazdálkodásotok?
 • Mennyire használtátok ki a tervezési szakaszokat? Mennyire tartottátok hatékonynak?
 • Milyen volt a csoporton belüli együttműködés? Mennyire hallgattátok meg egymást, mennyire érvényesültetek stb.

 

 • Mi az, amit másképp csinálnátok, ha újra lehetne kezdeni?

 


Pohártorony

Jelleg: Együttműködés

Cél: együttműködés, kreativitás fejlesztése

Kellékek: Műanyag pohár (csapatonként 10 db), gumi, cérna, olló

 

A gyakorlat menete:

Építsetek fel egy tornyot egy királykisasszonynak. alapanyag csak a kapott műanyagpoharak lehetnek. Az építéshez használhatjátok a kapott cérnát és a gumigyűrűt.

 • 4 perc tervezési idő. a tervezési idő alatt nem lehet sem a poharakhoz, sem az eszközökhöz hozzáérni.
 • 2 perc az építési eszköz előkészítése.
 • A játék közben a gumihoz és a poharakhoz nem érhettek hozzá. A gumihoz a felkészülési idő alatt hozzá lehet érni.
 • A toronynak legalább 4 szintből kell állnia. Kizárólag csak a cérnához szabad hozzáérni.

 

Feldolgozás körben „Hogy vagy?” kártyák segítségével. Mindenki válasszon olyan (1-2 db) képet, amelyik leginkább kifejezi a játék közben megélt élményeket, érzelmeket. Miért ez a kártya fejezi ki leginkább?

 


 

Tanórai játékok

 1. Add tovább!
  • A szavak (tantárgyi témához kapcsolódó fogalmak) körbe adása körben egy irányba (hogyan jönnek vissza) – majd egyszerre két irányba.
  • A tanár a körben állva a mellette álló tanuló számára mond egy tananyaghoz kapcsolódó lényeges kifejezést, fogalmat. A tanuló tovább adja a mellette állónak és így tovább. A tanár figyeli, hogy a szavak a körben vissza érkeznek-e hozzá.
  • A következő menetben felváltva mindkét irányba küld szavakat.

 

 1. Koktélparti
  • Minden résztvevő számára kiosztunk egy-egy fogalomcédulát, elindulnak és pacsiznak (köszöntik egymást, bemutatkoznak azzal a kifejezéssel, ami náluk van).
  • Majd körben állunk és próbát teszünk, ki emlékszik arra, hogy egy-egy tanuló milyen fogalommal mutatkozott be.

 

 1. Vámpír hármasban
  • Akire a vámpírmutat, a két szomszédja kell, hogy megmentse azzal, hogy egyszerre megnevezik azt a fogalmat, ami a mutatott személynél van.
  • Ugyanez – helycserékkel

 

 1. Rapid randi:
  • külső-belső körbe állunk, párokat alkotunk.  Fél-fél percig a fogalomról kell beszélni, majd továbbállni (pl. a külsők jobbra lépnek), és a következő társ számára is ismertetni kell a fogalommal kapcsolatos gondolatokat, a fogalom jelentését.

 

 1. Melyik fogalom lesz az óra győztese?
  • Kő-papír-olló a vesztes beáll a győztes mögé szurkolótábornak. A következő menetben olyan társsal kell megmérkőzni, amelyiknek már van egy szurkolója. A győztesnek így már három szurkolója lesz, keres magának egy szintén három szurkolós ellenfelet.