Minden Tehetségpont legyen EQ Pont is!!!

Honlapunkkal a tehetségpontok munkáját is segíteni kívánjuk

A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak,  valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. A legújabb PISA mérések eredményeit is figyelembe véve egyértelmű, hogy a főként az ismeretekre koncentráló, tudásalapú iskolai oktatás nem felel meg  21. századi követelményeknek. A racionalitás mellett a személyiség érzelmi összetevőinek fejlesztése a tehetségpontokban szerencsére egyre nagyobb fontosságot nyer.

E honlap szerkesztőiként két Kiváló Akkreditált Tehetségponthoz is közvetlenül kapcsolódunk, azok munkájában tehetséggondozóként is részt veszünk. Ezek a békéscsabai Jankay Tehetségpont és a Körös Tehetségpont. A tehetségpontok tagjaiként komolyan vesszük a hálózatos együttműködés megvalósítását. Így szívesen fogadjuk más tehetségpontok érdeklődését, a honlap továbbfejlesztésében való együttműködések kialakítására való jelentkezést. A honlap fejlesztéséhez további játékok és gyakorlatok kipróbálására, a tapasztalatok gyűjtésére és megbeszélésére lenne szükségünk. Egy közös műhelymunkához keresünk társakat.

Az együttműködés, a műhely lehetséges feladatai:

  • a tehetséggondozásban is eredményesen használható további személyiségfejelesztő játékok, gyakorlatok keresése,
  • ezek kipróbálása, továbbfejlesztése (módosítása), variációk kidolgozása,
  • a tapasztalatok megosztása,
  • módszertani ötletek átadása.

Tervezett módszerek, munkaformák:

  • rendszeres, személyes és online megbeszélések,
  • bemutató foglalkozások,
  • gyakorlatok gyűjtése, feltöltése közös felületre,
  • variációk, módosítások kidolgozása,
  • a feltöltött gyakorlatok kipróbálása, tapasztalatok gyűjtése, saját intézményben, tehetséggondozó foglalkozásokon,
  • a gyűjtött és továbbfejlesztett gyakorlatok közös kipróbálása, megismertetése egymással közös tréningjellegű foglalkozás keretében.

A munkában való részvétel nem csak gyarapítja a résztvevő pedagógus tudását, de portfóliójában is megjelentethető tevékenység: együttműködés, önképzés, innováció, tudásmegosztás, saját módszerek kidolgozása stb.  területeken. Emellett nem elhanyagolható a közös munkában résztvevők közötti szakmai és baráti kapcsolatok kialakulása és erősödése sem.

Az együttműködésben résztvevő pedagógusok jelenleg a következő tehetségpontokat képviselik:

Körös TP.

Jankay Tp.

 

Jelentkezni, csatlakozni az alábbi Hozzászólás űrlapon is lehet: