Cél: Ráhangolás, feszültségoldás, figyelem fejlesztése

Feladat:a koncentrált állapot élményének átélése

Eredmény: a tanulók élményeket szereznek arról, hogy egy nagy figyelmet igénylő, ritmikus tevékenység milyen lelki-érzelmi hatással járhat

Gyakorlás.

 

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A tanulók a játékvezetőt jól látva helyezkednek el. Egymásra figyelés, a figyelem testi kifejezésének gyakorlása.
A feladat ismertetése: magyarázat, bemutatás, kipróbálás elemenként:

–   Ha a játékvezető egyet tapsol (ez a tá), a gyerekek egyszerre kettőt tapsolnak ti-ti ritmusban. Ha játékvezető kettőt tapsol (ti-ti), a többiek egy tapssal (tá) válaszolnak. A játékvezető kiszámíthatatlanul tapsol egyet vagy kettőt. Nehezítés 1.: combra ütéssel is, a játékvezető ha a combjára üt, a tanulók is. Nehezítés 2.: ellentétesen – a combra ütéskor taps, taps esetén combra ütés. Nehezítés 3.: különböző hangerővel ismételve.

Egymásra figyelés.
Játék fokozatosan nehezített változatokkal. Koncentráció, ritmusérzék.

A ritmikus gyakorlatok hatása a koncentrációra, érzelmekre – élményszerzés.

Megbeszélés lehetséges témái:

–   Ki szereti hallgatni a valamiféleképpen szabályos ritmusosan ismétlődő hangokat? Milyen hatással vannak érzelmeinkre? Ki az, aki észrevette már magán, hogy önkéntelenül is ritmikusan dobol az ujjaival vagy a lábával?  Milyen helyzetekben fordul elő? A zenei ritmus hatása.

Tudatosítás: a ritmikus hangok, mozgások hatással lehetnek érzelmeinkre. Ritmusgyakorlatokat szándékosan is használhatunk lelki állapotunk befolyásolására.