A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2016/2017. tanév után a után a 2017/2018. tanév második félévében is elindítja tanulásmódszertani képzését az 5-8. évfolyamon napköziben dolgozó pedagógusai számára. Az idei évben játékok és gyakorlatok megismertetésével bővül a program.

Erről az oldalról érhetők el a képzés kiegészítő anyagai.

Tervezett témák:

  1. Átmeneti tanulási nehézségek okai
  2. Közösségépítés
  3. A tanuláshoz való viszony alakítása
  4. A figyelem fejlesztése
  5.  A gondolkodás fejlesztése
  6. Az emlékezet fejlesztése
  7. Az értő olvasás fejlesztése
  8. Korszerű technikai eszközök használata