Itt majd főként a tanulási hatékonyságot fokozó gyakorlatok és játékok lesznek találhatók. Ezek segíthetik a tanulásmódszertan foglalkozások megtartását, de szaktárgyi órákon alkalmazható gyakorlatokat is rakunk ide. Ezek gyakran nem választhatók élesen külön az érzelmi intelligenciát fejlesztő gyakorlatoktól, aminek oka: úgy véljük, hogy a tanulási problémák jelentős részét önismereti, önértékelési, érzelmi problémák okozzák.

Kategóriák:

  • tanulási képességeket és készségeket fejlesztő játékok
  • tanulási önismereti, önbizalomfejlesztő gyakorlatok
  • tanulási technikák és stratégiák.

Foglalkozástervek

Vázlatrajz

Atlantiszi obeliszk

Csomók

Tanácsok tapogatva

Tanulóhely

Tanulj még aznap

Rabszolgás

Ceruzás gyakorlat

Gyilkosvadászat

xuieo