Bejegyzés

Kő-papír-olló és a szurkolótábor

Egyszerű és nagyszerű példája annak, hogy egy nagyon egyszerű játékban is több lehetőség van, mint gondolják. Nem csak a szerencséről és a győzelemről szól. A győzelemhez és vereséghez kapcsolódó érzelmek megéléséről és feldolgozásáról, és a játéknak ebben a változatában még az összetartozás érzéséről is.

Párokba osztjuk a résztvevőket, akiknek le kell játszaniuk egy kő-papír-olló játékot.

Kő-papír-olló alapjáték:

A játékosok párba állnak, a következőket mondják egyszerre, ritmusosan: “Kő, papír, olló.” Az utolsó szótag kimondásakor egyszerre mutatnak a következő kézjelek közül egyet, választásuk szerint bármelyiket:

Összezárt tenyér: kő.

Széttárt mutató és középső ujj: olló.

Nyitott tenyér: papír.

Ha ugyanazt a jelet mutatják, megismétlik a játékot addig, amíg nem mutatnak különbözőt. Különböző jel esetén valamelyikük veszíteni fog, a másik játékos pedig nyerni. A győzelem megállapítása a következők szerint történik:

A kő kicsorbítja az ollót: a kő nyer.

A papír betakarja a követ: a papír nyer.

Az olló elvágja a papírt: az olló nyer.

Szurkolótábor változat:

A vesztesnek a győztes mögé kell állnia (fogva a vállát), skandálnia a nevét, bátorítani, biztatni kell őt. A nyertes keres egy másik nyertest, akivel egy újabb kör kő-papír-ollót játszik. Itt is a vesztesnek és a követőinek be kell állnia a nyertes mögé, szurkolni neki, így a nyertesnek egyre nagyobb a szurkolótábora. Ez addig megy, amíg egy játékos nem marad, és mindenki az ő nevét skandálja.

Megjegyzések:

 • Amikor először játszatjuk egy csoportban, akkor is érdemes elmagyarázni az alapjátékot is. Hátha van aki nem ismeri vagy bizonytalan benne és nem fog szólni, hogy ő nem tudja.
 • A játékot csoportalakításra is használhatjuk. Addig folytassa egy-egy tanuló a küzdelmet, míg a kívánt csoportlétszámnak megfelelő szurkolója nem lesz.

A játék hatása:

 • A győzelem-vereség megélése, megtapasztalása, feldolgozása
 • Összetartozás érzés erősítése.
 • Egymás biztatásának átélése (a biztató és a biztatott szemszögéből).

Megbeszélés:

 • a hatások tudatosítása.

Eszközigény: – Időtartam: 1-4 perc. Életkor: 6-14.

Tapsritmus

A játékvezető a tanulókkal szemben helyezkedik el. Ha egyet tapsol (ez a tá), a gyerekek egyszerre kettőt tapsolnak ti-ti ritmusban. Ha játékvezető kettőt tapsol (ti-ti), a többiek egy tapssal (tá) válaszolnak. A játékvezető kiszámíthatatlanul tapsol egyet vagy kettőt.

Variáció:

 • Taps helyett vagy mellett padra/combra ütéssel. Combra, ha körben ülünk, padra frontális tantermi elrendezésben. Ha padra ütünk, megszabhatjuk, hogy ne teljes tenyérrel, hanem csak ujjakkal.
 • A taps és a padra/combra ütés variálásával (a taps és padra ütés váltogatása a játékvezetőt követve).
 • A taps és a padra/combra ütés keresztezett módon (ha a játékvezető tapsol, a játékosok a combjukra ütéssel válaszolnak)
 • Különböző hangerővel, a hangerőre is figyelve.
 • Bármilyen hangadással (beszédhang, zörej stb.)

Bemelegítés, koncentráció fokozása mellett felfrissülés céljából is alkalmazható.

Megbeszélés javasolt témája, kérdések:

 • A ritmikus mozgás feszültségoldó hatása (más ritmikus mozgások is). Kapcsolat a zene feszültségoldó hatásával. Ösztönös ritmikus mozgások. Milyen ritmikus feszültségoldó tevékenységeket ismerünk?A zenei ritmus hatása.
 • Ki szereti hallgatni a valamiféleképpen szabályos ritmusosan ismétlődő hangokat? Milyen hatással vannak érzelmeinkre? Ki az, aki észrevette már magán, hogy önkéntelenül is ritmikusan dobol az ujjaival vagy a lábával?  Milyen helyzetekben fordul elő?

Lábemelés körben

Körbe állunk terpeszállásban, úgy hogy a lábunk összeérjen. A feladat, hogy két egymás mellett álló ember összeérő lábát egyszerre emelje fel. Read more

Billenő székek

Körbe rakjuk a székeket, annyit, ahányan vagyunk. Befelé néz az ülőkéje.
Minden szék mögé áll valaki. A széket mindenki kifelé billentve tartja, hogy csak két lábon áll. Csak egy kézzel szabad hozzáérni a támlájához.
Feladat: minden játékosnak tovább kell haladnia és egy kör megtétele után vissza kell érnie, meg kell tennie egy kört úgy, hogy:

 • sorban minden széket meg kell tartania
 • egyetlen széknek sem szabad sem felborulni, sem mind a négy lábán állnia, végig két lábon kell maradniuk,
 • egy időben egy széket csak egy játékos érinthet,
 • a széket csak egy kézzel szabad érinteni.

 

Javaslatok a játékhoz:

 • A játékvezető ne adjon több instrukciót a feladat megoldásához, ne javasoljon stratégiát, arra a csoportnak magától kell rájönnie.

Megbeszélés javasolt témái:

 • Milyen tulajdonságok, milyen feltételek szükségesek a feladat sikeres végrehajtásához? (koncentráció, egymásra figyelés, ritmusérzék, ügyesség stb.)
 • Jelentek-e meg szerepek a megoldás kidolgozása és megvalósítása során? (pl. irányító, újító, ötletadó, akadékoskodó, egyetértő stb.)
 • Milyen érzelmek, érzelmi megnyilvánulások jelentek meg?
 • Hogyan tudunk segítséget adni másoknak (a szabályok betartása mellett)?

Király, bíró…

 

A játékosok körben ülnek, az egyikük lesz a király, egy másik a bíró, majd sorra egyes, kettes stb., ahányan vannak.

A játékot mindig a király kezdi. Saját nevét említi először, majd egy másik pozíciót. Pl. azt mondja: király-kettes. Ekkor a kettes számú játékos következik, ő is saját rangját mondja először, majd egy másikat, pl. kettes-négyes. És így tovább. Aki téveszt, az utolsó helyre kerül, s a rangsorban mögötte ülők eggyel előbbre rukkolhatnak a ranglétrán (ilyenkor szükséges gyors számátrendezés). Ha a király téveszt, akkor mindenki eggyel előbbre kerül, s a király megy utolsónak.
Ha megy a játék, érdemes bevezetni még egy hang-gesztus effektust, vagyis ritmusra játszani, a következőképp: minden játékos egyszerre mind kél tenyerével először a combjaira csap, majd tapsol maga előtt, majd könyökbe hajlított kézzel egyik, majd másik vállát megérinti, s miközben ezt teszi, mondja a mondandókat. Tehát úgy hangzik a játék: comb – taps – király (egyik váll) – hármas (másik váll) – comb -taps – hármas (egyik váll) – kettes (másik váll) stb. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a válaszadással nem szabad késlekedni, aki nem válaszol azonnal, az is kiesett. Különösen, ha már ritmusra játsszák, a kialakult ritmusnak megfelelő ütemben kell beszélni.

Kiegészítés:

 • Mi eleve a ritmus megtanulásával kezdjük, a beszédet csak ezután kapcsoljuk hozzá. Nálunk mindegy, hogy jobb, vagy bal kéz érinti először a vállat, de nehezítésnek akár ezt is megszabhatjuk.
 • Tanulásmódszertanhoz: Felső tagozatban a szövegértés fejlesztése, a csoportfolyamatok erősítése érdekében általában szövegértéses feladatot is kapcsolunk hozzá. A tanulók megkapják a játék leírását, önállóan elolvassák és értelmezik, majd maguknak kell a játékot a leírás alapján megtanulni. Ez általában kisebb segítséggel sikerülni szokott. A tanulók a játék megtanulása érdekében többször is értelmezni próbálják a szabály leírását, egymással megbeszélik, vitatkoznak ha kell és jól megfigyelhetőek a csoporton belül kialakuló szerepek. A tanulás folyamatát érdemes videóra venni. Egy teljes tanítási órát is érdemes rá szánni. Tudatosíthatjuk a tanulókban a tanulás folyamatát. Ha videóra vesszük, be tudjuk mutatni, hogy a kezdeti értetlenkedéstől hogyan jutottak el az automatikussá, gyors ritmusúvá váló élvezetes játékig. Egy videóra vett tanulás itt látható:

Megbeszélés:

 • Mit fejleszt?
 • Milyen érzéseket váltott ki a királyság, a visszaesés?
 • Hogyan fejlődtetek a játék megtanulása során? Milyen hasonlóság van a játék tanulása és más tevékenységek tanulása során?
 • Akik a játékot gyorsabban tanulták, milyen területeken tanulnak hasonlóan gyorsabban?
 • Kinek, mi okozott nehézséget a játék megtanulása során? Mi segített vagy akadályozott az eredményességben?