Bejegyzés

Vakművészet

A csoportot 4 fős kiscsoportokra osztjuk. Az a feladat, hogy közösen rajzoljanak egy képet. Mindenki kap egy papírlapot ( egy alátéten) és minden csoporttag más-más színű írószert. A csoporttagok egyszerre, becsukott/bekötött szemmel a játékvezető utasításainak megfelelő tevékenységeket végeznek, miközben nem beszélhetik meg a feladatot egymással. Az csoportok minden tagja először  egy ház körvonalait rajzolja az előtte lévő lapra, majd továbbadja a lapot a csoportban a baljukon ülőnek, aki még mindig csukott szemmel és beszéd nélkül egy ablakot rajzol az előző játékos által megrajzolt házra. A papírok továbbadását folytatjuk és a megkezdett irányba és a következő játékos által ajtók kerülnek a házakra szintén csukott szemmel és beszéd nélkül. Utolsóként az előző feltételekkel rákerül a házra a kémény is.

Játszhatjuk úgy is, hogy egy lapot (alátéttel) teszünk a négy ember térdére és erre az egy lapra kerül rá egy-egy ember által, beszéd nélkül a ház , arra az ablak, majd az ajtó és végül a kémény.

Oldott hangulatú játék, nehezebb feladatok után a feszültség oldására használható.

Változatok:

 • más témát is rajzoltathatunk
 • a csoport megbeszélheti a feladatot, de csukott szemmel
 • egy rajzot rajzolnak egyszerre megbeszéléssel vagy anélkül
 • egy rajzot rajzolnak, de elemenként, utasításra tovább adják a következő játékosnak

Fejlesztő hatás: a csoporton belüli együttműködés fejlesztése; feszültségoldás

Életkor: 10 éves kortól

Időkeret: 10-15 perc

Eszközigény: papír, filctollak, alátét (esetleg kendő,sál)

Használható: feszültségoldásra, hangulat javítására.

Megbeszélés javasolt témái:

 • a feladat során átélt érzelmek, gondolatok
 • az együttműködés, a kommunikáció akadályai

Ház, fa, kutya

A csoport tagjai párokban helyezkednek el. A párok egymással szemben ülnek, térdük összeér. Térdükön alátét, azon egy A/4-es lap. A pár mindkét tagja egyszerre fog egy tollat.

A csoportvezető kérésére a pár mindkét tagja behunyja a szemét (vagy bekötjük nekik).

Képzeljenek el egy tetszés szerinti tájat, benne házzal, a ház mellett egy fával, mellette egy kutyával. Engedjék szabadon a képzeletüket. Kb. 1 perc csendes belső képalkotás után (lehet halk zenével, relaxációval, esetleg hosszabb ideig is) a csoportvezető arra kéri a párokat, hogy teljesen némán, egyszerre közösen rajzoljanak egy képet, amin a ház, a fa és a kutya van. Amikor minden pár elkészült, kinyithatják a szemüket (levehetik a kötést). Nézzék meg az alkotásaikat, mutassák be.

Változat:

 • bármely aktuális téma (pl. érzelmekkel, együttműködéssel vagy amiről a foglalkozáson szó lesz, amiről tanulnak stb.) vagy teljesen szabadon, meghatározott téma nélkül. (Ebben az esetben sem szabad megbeszélniük a pároknak, hogy mit és hogyan rajzoljanak.)

A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy mindenki hunyja be a szemét (jobb, ha bekötjük) és képzeljen el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette kutyával. Engedjük szabadon képzeletünket. Kb 2-3 perc múlva a csoportvezető arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül teljes csendben rajzoljanak, a filctollat együtt fogva egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár elkészült a feladattal a szemüket kinyithatják (leveszik róla a kötést) és a képeket közszemlére tesszük. A párok beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról, elemzik a produktumot és közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával kapcsolatban.

 

 

Általában nagyon oldott hangulatú játék, nagy nevetések kísérik a kész rajzokat, így nehezebb feladatok után feszültségoldónak is alkalmas.

Fejlesztő hatás: A gyakorlat egyrészt alkalmas a non-verbális kommunikáció és az empátia gyakorlására, másrészt arra, hogy csoporttagok átéljék a társas hatékonyságukat és azt, hogy mennyire fontos számukra mások irányítása, s a személyes befolyásolás tényezőiről élményt, tapasztalatot szerezzenek.

Eszközigény: A4-s lap minden párnak, alátét és filctoll páronként 1 db, szembekötő mindenkinek

Megbeszélés javasolt témái:

 • nonverbális kommunikáció
 • beszámoló az érzésekről, tapasztalatokról
 • a produktum közös megbeszélése
 • empátia
 • befolyásolás
 • együttműködés
 • irányítás, alávetettség,
 • erőszakosság