Cél: Ráhangolás, feszültségoldás

Feladat: a légző gyakorlat hatására létrejövő testi és érzelmi állapotváltozások megfigyelése, tudatosítása

Eredmény: a tanulók tapasztalatot szereznek arról, hogy a légző-gyakorlatok milyen testi-lelki hatással járnak.

Új: a párválasztás módja, Szemmel  verés.

Gyakorlás: Gumiember.

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
Szellőztetés Szokás kialakítása (önmotiváló technika, megfelelő érzelmi állapot kialakításához környezeti feltétel)
„Szemmel verés”.Párok alakítása véletlenszerűen:

–   A tanulók lehajtott fejjel sétálnak. Tapsra és/vagy vezényszóra mindenki megáll, hirtelen felnéz. keres egy szempárt. Akivel először összenéznek: üdvözlik egymást különböző érzelmeket kifejezve (örömmel, bánatosan, dühösen, meglepődötten, félelemmel, undorral) . Néhányszor megismételjük és amikor végleg leállítjuk a  gyakorlatot, akik éppen egy párt alkotnak, azok lesznek a gumiember gyakorlatban is a párok.

Kapcsolatfelvétel: tekintetek találkozása, üdvözlés.
Gumiember:

A pár egyik tagja a gumiember, a másik, aki felfújja. A gumiember számára ez a játék feszítő-lazító gyakorlat, társának légző-gyakorlat. A gumiember a székén összegörnyedve vagy más ellazult módon ül. Társa először felpumpálja a gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel, 5 légzéssel), amíg tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden porcikája, majd „kihúzza a dugót”. A dugó nagyon kicsi, lassan áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiemberek fokozatosan elernyednek, s végül visszarogyik a székre. Fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése. Kétszer megismétlik, majd szerepcsere.

Felfrissülés-ellazulás (érzelmi állapot alakulásáról élmény)

Egymásra figyelés, összehangolódás.

Koncentráció.

Megbeszélés:

–          Milyen különbséget vettél észre a belégzés és a kilégzés során az izmaidban?

–          Mit gondolsz, mennyire sikerült az adott érzelmet kimutatnod? Melyiket volt könnyű/nehéz?

Tudatosítás