Párok a háton

 

A csoport tagjainak a hátára ragasztunk egy-egy olyan szót (kifejezést) amelyek valamilyen módon kapcsolatban vannak egymással. Pl: egy meséhez tartozó szereplők vagy egy osztályba tartozó állatfajok stb. A saját háton lévő szót (kifejezést ) senki nem láthatja, , csak a társaikét. Úgy kell megkeresni az adott szempont alapján összetartozó csoporttagokat, hogy kérdéseket tehetnek fel egymásnak hogy kitalálhassák, hogy kivel ( kikkel)tartoznak egy csoportba. Ehhez a csoport bármely tagját kérdezhetik, de csak olyan kérdést tehetnek fel, melyre IGEN vagy NEM a válasz.

A csoporttagok megkeresésben segítséget jelent, hogy láthatják hogy a társaik hátán milyen témájú kifejezések találhatóak

Változat:

 • megszabhatjuk, hogy kérdezni és válaszolni csak bizonyos módon lehessen, pl.:
  • igen-nem válaszokkal, eldöntendő kérdésekkel barkochba szerűen
  • idegen nyelven
  • nem mondhatjuk ki az igen és nem szavakat
  • a válasz előtt a kérdés átfogalmazásával, visszakérdezéssel (“Úgy érted, hogy…)
  • a beszélgetés során különböző feladatokat kapcsolhatunk: pl. köszönés minden új társnál másképp, megdícsérni a társunkat valamiért, mielőtt kérdeznénk vagy válaszolnánk stb.
  • megszabhatjuk, hogy egy személytől egymás után mennyit kérdezhetünk (pl. egy kérdés/válasz után tovább kell állni)

Alkalmazható:

 • csoportalakításra, iskolai tantárgyak esetén csoportosításra, rendszerezésre, egy téma alaposabb megismerésére
 • idegen nyelv oktatásában beszédkészség fejlesztésére

Eszközigény: szókártyák, cellux

Játékidő: 5-15 perc

Megbeszélés javasolt témái:

 • a csoporttagok megtalálásának logikája, stratégiája (ki milyen módon igyekezett megtalálni társait)
 • a csoport tagjait mi köti össze, mi bennük a különböző
 • lenne-e más logikailag jó megoldás, mint amit a játékvezető elképzelt