A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. EFOP-1.2.9-17-2017-00053. sz. projektjének megbízásából 2018. október 19-én másfél órás trénigbemutatót tartunk. Ennek tervezett programja (tartalék feladatokkal együtt) a következő:

Gyakorlatok 2019. 10. 19-én (Csaba-Park)

Tréningterv

 

Tréner(ek): 2 fő

 

Téma:  A tudatos önismeret, mint az önfejlesztés alapja

 

Célok:

 • bemutatni egy önismereti/személyiségfejlesztő tréningcsoport tevékenységeit, lehetőségeit

Célcsoport jellemzői:

 • min. 20 fő (előre pontosan nem meghatározott)
 • Életkor: felnőttek
 • Nemi arányok: nők (nőknek szóló program részeként)
 • Homogenizáló tényezők: jelenleg nem dolgozók (Gyes, munkakereső stb.)
 • Ismeretségük ideje: általában nem ismerik egymást, nincs köztük kapcsolat

Időpont(ok) és indoklása:

 • 2018. 10. 19. 10 órától

Helyszín(ek) és indoklása:

Csaba-Park étterme, ennek hátsó elrekesztett része

Költségek:

Szabadulás a labdától.

Energetizálás, frissítés, feszültségoldás: labdák átdobása a másik térfélre.

Dobálás a másik térfélre. Majd mindenki gyűjtsön minél többet egy színből.

Ki, hogyan vett részt? Mennyire volt aktív? Mennyire változott a testi/lelki állapota a gyakorlat során? Ki az, aki idegenkedett a gyakorlattól, ellenérzése volt?

Közös cél meghatározása

Beszélgetés (dia-prezentációval)

Ajánlott cél: a játékos gyakorlatokból álló önismereti/személyiségfejlesztő  csoportmunka  megismerése. A cél értelmezése, egyéni célok megfogalmazása, a közös célok elfogadása.

Csoportszabályok elfogadása

Beszélgetés

Ajánlott szabályok értelmezése, kiegészítése, módosítása vagy elvetése.

Az előre kinyomtatott csoportszabályok megbeszélése.

Az önismeret tudatossága

Magyarázat (dia-prezentációval kísérve max. 5 perc)

Az önismeret célja:

 • Belső harmónia megteremtése
 • Személyes hatékonyság fokozása
  • (Testhez álló tevékenység megtalálása)
 • Kíváncsiság, tudatosságra törekvés

Kérdések:

 • Melyek az erősségeim? Hogyan fokozhatnám ezeket?
 • Melyek a gyengeségeim? Hogyan győzhetném le (kompenzálhatnám) ezeket?
 • Hogyan működök különböző helyzetekben? Miért úgy?
 • Hogyan lehetnék hatékonyabb?

Az önismereti/személyiségfejlesztő tréning szerepe:

 • énkép ellenőrzése, tudatosítása
 • saját magunk megfigyelése és összehasonlítása másokkal
 • különböző szerepek kipróbálása, határaink feszegetése
 • viselkedésünk módosítása

Besorolás (lánc, csoport)

Gyakorlat: feszültségoldás, ismerkedés, egyszerű kommunikáció.

 1. csoportok alkotása a keresztnév szerint ABC-rendben
 2. csoportosuljanak aszerint, hogy mennyi időt töltöttek eddig munkavállalóként: 0-5, 5-10 év stb. (5 évenkénti csoportok)

Megbeszélés:

 • hogyan vettél részt a lánc kialakításában (mennyire voltál kezdeményező)
 • hogyan reagáltál arra, ha a lánc esetleg hibásan állt össze? Mi lehetett a hiba oka? Mi volt számodra a nehézség? Hogyan küzdötted le?

Hogy vagy?-kör (Hogy vagy? kártyával)

Ismerkedés. Kommunikáció, érzelmek/hangulatok/állapotok felismerése, azonosítása (önismeret).

Kártyákkal. Ki, hogyan érzi magát most/általában. Bemutatkozással: név, egy mondat magáról.

Közös tulajdonságok kiderítése párokban

Ismerkedés, kapcsolatfelvétel, kommunikáció párokban, ráhangolódás.

Két vonal egymással szemben, a szemben állók 2-2 perc alatt keresnek közös érdeklődési területeket, személyes tulajdonságokat (pl. 5 db-ot). 3 menet.

Megbeszélés:

 • mindenki gondolja át, hogy mennyire sikerült túllépni nyilvánvaló hasonlóságokon, mennyire mertek személyes, mélyebb, intimebb területet felfedni
 • volt-e olyan, akinek nehezen sikerült valakivel összeszedni az 5 tulajdonságot vagy nagyon könnyen (akár többet is?)
 • milyen érzése volt számodra idegen emberekkel beszélgetni?

Kard és pajzs

Energetizálás, feszültségoldás.

Megbeszélés: hogyan változott testi/lelki állapotod a játék során. Érzelmeid megfigyelése, tudatosítása, közlése.

Formálás kötéllel

Együttműködés, kommunikáció, vezetés-irányítás

Különböző alakzatok. Csukott szemmel is.

Megbeszélés:

 • Milyen módon vettél részt a feladta megoldásában? Hogyan járultál hozzá a közös tevékenység sikeréhez?

Mentsétek meg a plüssöket

Együttműködés – kommunikáció.

Megbeszélés – az együttműködésre koncentrálva

 • Mi volt jól a csapat együttműködésében? Mik voltak az erősségek? Miben nyilvánultak ezek meg?
 • Mi az, amit máshogy csinálnátok, ha most újra játszanánk a játékot?
 • Ki szerint nem volt jó az együttműködés? Miért? (Anélkül, hogy hibáztatnánk bárkit is.)
 • Milyen általános összetevői vannak a sikeres együttműködésnek?
 • Neked melyik volt a legfontosabb: a saját sikered? a csapat sikere? a feladat teljesítése?
 • A neked jutott szerepben hogy érezted magad?
 • Magadnak választottad vagy rád osztották?
 • Mennyire tudtál vele azonosulni, csináltad szívesen?

Robot

Együttműködés, kommunikáció. Stratégiai gondolkodás. Kudarc elviselése. Siker megélése.

Jellege: csoportos, alacsony szintű együttműködés

Célja: egymásra figyelés, konfliktushelyzet, vita kialakítása

A gyakorlat menete:

A résztvevők szétszórtan elhelyezett székeken foglaljanak helyet. Eggyel több széket helyezünk el, mint ahányan vannak. A játékvezető robotot játszik, amely programja alapján a hozzá legközelebb lévő székre igyekszik leülni, azonos tempóban haladva. A játékosoknak ezt kell megakadályozni úgy, hogy a robotot megelőzi valaki és leül az üres székre. A robotot fizikailag közvetlenül akadályozni, elé állni, eltolni, nem szabad. Néhány próbálkozás után a játékvezető hagyja a csoportot, hogy stratégiát beszéljenek meg.

Feldolgozás:

Csoportkörben – plüssállat (vagy kalap) átadásával (az beszél, akinél éppen van, annak adja, akit a jelentkezők közül választ).

Téma:

 • Milyen módon igyekeztél a csoport sikeréhez hozzájárulni? (történések)
 • Metafora: Rózsa(történések, érzelmek, kulcsfontosságú elemek)
  • Ha ez a játék és közben a stratégia megbeszélése egy rózsa volna,
   • mi volna számodra a virág (ami a szépet, a jó dolgokat jelenti),
   • mi volna a tüske, ami a fájdalmat, a rossz dolgokat jelenti, és
   • mi a bimbó, ami a tovább lépést, a fejlődés lehetőségét jelenti.
  • Mit változtatnál, hogy sikeresebb legyen a csoport legközelebb egy másik együttműködést igénylő játékban? (jövőre irányuló gondolatok)

Billenő székek

Körbe rakjuk a székeket, annyit, ahányan vagyunk. Befelé néz az ülőkéje.
Minden szék mögé áll valaki. A széket mindenki kifelé billentve tartja, hogy csak két lábon áll. Csak egy kézzel szabad hozzáérni a támlájához.
Feladat: minden játékosnak tovább kell haladnia és egy kör megtétele után vissza kell érnie, meg kell tennie egy kört úgy, hogy:

 • sorban minden széket meg kell tartania
 • egyetlen széknek sem szabad sem felborulni, sem mind a négy lábán állnia, végig két lábon kell maradniuk,
 • egy időben egy széket csak egy játékos érinthet,
 • a széket csak egy kézzel szabad érinteni.

Javaslatok a játékhoz:

 • A játékvezető ne adjon több instrukciót a feladat megoldásához, ne javasoljon stratégiát, arra a csoportnak magától kell rájönnie.

Megbeszélés javasolt témái:

 • Milyen tulajdonságok, milyen feltételek szükségesek a feladat sikeres végrehajtásához? (koncentráció, egymásra figyelés, ritmusérzék, ügyesség stb.)
 • Jelentek-e meg szerepek a megoldás kidolgozása és megvalósítása során? (pl. irányító, újító, ötletadó, akadékoskodó, egyetértő stb.)
 • Milyen érzelmek, érzelmi megnyilvánulások jelentek meg?
 • Hogyan tudunk segítséget adni másoknak (a szabályok betartása mellett)?

Ház, fa, kutya helyett Disznótor

Fejlesztő hatás  A gyakorlat egyrészt alkalmas a non-verbális kommunikáció és az empátia gyakorlására, másrészt arra, hogy csoporttagok átéljék a társas hatékonyságukat és azt, hogy mennyire fontos számukra mások irányítása. Személyes befolyásolás tényezőiről élményt, tapasztalatot szerezzenek.

Feldolgozás:

POHÁRTORONY

Jelleg: Együttműködés

Cél: együttműködés, kreativitás fejlesztése

Kellékek: Műanyag pohár (csapatonként 10 db), gumi, cérna, olló

A gyakorlat menete:

Építsetek fel egy tornyot egy királykisasszonynak. Alapanyag csak a kapott műanyagpoharak lehetnek. Az építéshez használhatjátok a kapott cérnát és a gumigyűrűt.

 • 4 perc tervezési idő. a tervezési idő alatt nem lehet sem a poharakhoz, sem az eszközökhöz hozzáérni.
 • 2 perc az építési eszköz előkészítése.
 • A játék közben a gumihoz és a poharakhoz nem érhettek hozzá. A gumihoz a felkészülési idő alatt hozzá lehet érni.
 • A toronynak legalább 4 szintből kell állnia. Kizárólag csak a cérnához szabad hozzáérni.

Feldolgozás körben „Hogy vagy?” kártyák segítségével. Mindenki válasszon olyan (1-2 db) képet, amelyik leginkább kifejezi a játék közben megélt élményeket, érzelmeket. Miért ez a kártya fejezi ki leginkább?

Szívszakadva

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség megtapasztalása. Mivel a cél egy közös döntés létrehozása, így a tagok saját társas hatékonyságukat is megtapasztalhatják. A felállított sorrend a csoport értékrendjének tisztázásában is segíthet.

 

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség megtapasztalása. Mivel a cél egy közös döntés létrehozása, így a tagok saját társas hatékonyságukat is megtapasztalhatják. A felállított sorrend a csoport értékrendjének tisztázásában is segíthet.

Eszközigény: papír, íróeszköz, a résztvevők számának megfelelő mennyiségű feladatlap

A játék leírása: A csoportot felosztjuk 4-5 fős alcsoportokra. A csoportvezető elmondja, hogy minden kiscsoportnak nagyon nehéz döntést kell hoznia. Öt, mesterséges szívre váró beteg között kell rangsort felállítaniuk. Először minden csoporttagnak külön – külön, majd ezután megbeszélik saját sorrendjüket a többiekkel és megpróbálnak egyetértésre jutni. Az a szabály, hogy mindenkinek a saját véleménye kifejtése előtt értékelnie kell az előző csoporttársáét, akkor is, ha véleményeik különböznek. Ezután az egyes alcsoportok megkapják a feladatlapot és a betegek rövid bemutatását.

Lezárás:

Három tulajdonságot kifejező szó

A résztvevők 1 percet kapnak arra, hogy három tulajdonságot kigondoljanak, melyek szerintük a legjobban kifejezi a foglalkozás során szerzett benyomásaikat. Ezután minden résztvevő elmondja a három szavát, melyhez nem fűzünk kommentárt.