Ki kezdte?

A résztvevők körben állnak. Egy kezdő játékost kijelölünk, aki rámutat a körben egy társára. Akire mutatott, szintén rámutat egy másik társára, lehetőleg a kör egy átellenes pontján állóra. Így folytatjuk, amíg mindenkire nem mutat valaki. Hogy tudják követni, kire nem mutattak még, a rámutatáskor felemelt  kart tartsák fenn, míg mindenki sorra nem kerül. Mindenkire csak egy játékos mutathat.

Tegyék le a karjukat, és forduljanak a társuk felé, akire mutattak. Akire mutattak, most arra néznek: ő lesz a példaképük. A példakép legapróbb mozdulatát, minden megnyilvánulását utánozniuk kell.

Álljon mindenki alapállásban a kezdéshez. Kérjük meg a játékosokat, hogy a testhelyzetükön ne változtassanak, maradjanak mozdulatlanok, kivéve, ha a példaképük megmozdult (vagy megszólalt),  mert azt utánozniuk kell. Önállóan ne kezdeményezzenek semmiféle mozgást, beszédet!

Várható tapasztalat: bármilyen mozdulatot végez a körben valaki, azt mindenki megismétli.

Megbeszélés: mit történt a gyakorlat során?

Ki kezdet egy-egy mozdulatot? Számít-e egyáltalán, hogy ki kezdte, ha mindenki átvette a mozdulatot?

Hogyan modellezte ez a gyakorlat az osztályban, csoportban való viselkedést? Mi a következménye, ha egy csoportban ez történik? Milyen jellegű tevékenységeket/viselkedéseket követnek a csoport tagjai általában?