Hármas határ

Alakítsunk hármas csoportokat! Minden csoport helyezkedjen el úgy, hogy egy flipchart lapot körbe tudjanak ülni, állni, a csoportok egymást ne zavarják!

Mindenki válasszon egy olyan színű zsírkrétát, ami a csoporton belül megkülönbözteti majd az ő munkáját a többiekétől!

Mindenki némán, anélkül, hogy elárulná, gondolatban válasszon magának egy szimbólumot, jelet, formát, egyszerű rajzot, amit majd rajzolni fog a lapra bármilyen méretben, tetszés szerinti mennyiségben! Ne mondja meg a többieknek, de próbálja úgy kitalálni, hogy a csoporton belül lehetőleg a többiek ne válasszák ugyanazt a szimbólumot! Ha a rajzolás során kiderül, hogy mégis lesz olyan társa, aki ugyanazt választja, akkor se beszéljenek!

Rajzolás közben három utasítást fog adni a játékvezető:

  1. Szövetkezz! (működj együtt)
  2. Érvényesülj! (tűnj ki)
  3. Határolódj el! (vonulj külön, dolgozz egyedül)

Az utasításnak megfelelően rajzold az előzőleg kigondolt jeledet!

Némán kell rajzolniuk! Egymást nem érinthetik, fizikai erőszakot nem alkalmazhatnak, a zsírkréta és a papír lehetőleg minél kevésbé sérüljön!

Kérdezzük meg, hogy van-e valami kérdésük a feladattal kapcsolatban! Válaszoljunk úgy, ahogy a céljainknak megfelel (hagyhatunk bizonytalanságot a tanulókban, hagyhatjuk, hogy egyéni módon értelmezzék a problémát, vagy konkrét választ is adhatunk)!

Végezzük el a gyakorlatot – a különböző utasításokat váltogatva! Közben figyeljük a tanulókat!

Néhány perc múlva megállítjuk a feladatot. Üljünk körbe a megbeszéléshez! A másik csapatok számára továbbra se közöljék a résztvevők, hogy melyik színt használták, milyen szimbólumot rajzoltak!

Megbeszélés, feldolgozás:

Rakjuk a kör közepére a talajra a rajzokat egymásra. Kérdések a megbeszéléshez:

  • Mi tűnik fel a rajzon?
  • Milyen hatással van rátok ez a kép?
  • Melyik szimbólum érvényesül jobban? Melyik határolódik el? Melyik szövetkezik inkább?
  • Kié lehet az adott szimbólum? Miért gondoljuk így?
  • A rajzon megfigyeltek egyeznek-e a tanulóról alkotott képünkkel?
  • Az egyes rajzokat egymással összehasonlítva, milyen különbségeket találunk a rajz hangulatában? A rajz alapján kialakult benyomásunk mennyire egyezik a csoportot alkotókról kialakult képünkkel, a csoporttal?
  • Milyen érzések keletkeztek bennünk a rajzolás során?