Gyilkosvadászat

Célrendszer:

Fő cél: a hatékony csoportmunka és interaktív tanulás alapszabályainak kialakítása.

Fejlesztendő területek:

 • együttműködés fejlesztése
 • önértékelés fejlesztése
 • felelősségvállalás fejlesztése
 • logikus gondolkodás
 • verbális kommunikáció

A gyakorlat menete:

 • A csoport nagy körben foglal helyet – egymástól távolabb ülve. Minden tanuló számára nagyjából azonos arányban kiosztjuk a nyomkártyákat. Ismertetjük a játék célját, szabályait.
 • A szabályok:
  • Mindenkinek meg kell őriznie a kártyáját: nem adhatják át másnak, nem mutathatják meg.
  • A csoportból csak egy valaki írhat.
  • Senki nem hagyhatja el a helyét.
  • Ha úgy vélik, hogy meg van mind a 6 válasz, szóljanak – a játékvezető elmondja, hogy hány válasz jó. Ha van hibás válasz, akkor folytatódik a vadászat.
  • A helyes válaszok megtalálására 15 perc áll rendelkezésre.
 • A tanár felírja a 6 kérdést, amire a kártyák segítségével meg kell adnia a csoportnak a válaszokat.
 • A tanulók a szabályokat betartva megpróbálják a 6 helyes választ kitalálni.

Ha a csoport úgy véli (közös döntés alapján), hogy meg van a 6 válasz, szólnak. A tanár elmondja, hogy hány válasz helyes. Ha szükséges, tovább folytatják a megbeszélést, míg le nem jár az idő.

Kérdések:

 1. Kit öltek meg?
 2. Ki a gyilkos?
 3. Mikor történt a gyilkosság?
 4. Hol?
 5. Milyen fegyverrel történt?
 6. Miért történhetett a gyilkosság?

Feldolgozás

 1. A vita és a veszekedés

Videó a vita és a veszekedés különbségeinek magyarázatához: https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita

 1. A csoport működésének értékelése

Kérdőív kitöltése, majd megbeszélése. A kérdőív kiadható nyomtatásban vagy online formában (google űrlap – ez esetben azonnal megjelenik az összesítés is.  pl. https://forms.gle/3MzDv7UjZdSyNvK16 )

Értékeld, hogyan működött a csoport a gyakorlat során!

Döntsd el, hogy szerinted mennyire voltak jellemzőek a feladat megoldása során a csoportra a felsorolásban szereplő állítások!

1 – nem volt jellemző….. 5: jellemző volt

Szempontok:

 • Kialakultak vezető szerepek
 • A vezetők jól tudták irányítani a csoportot
 • A csoport elfogadta a vezetők irányítását
 • A megbeszélések jól szervezettek voltak
 • Mindenki bevonódott a feladatba
 • Az információk közös feldolgozása megtörtént
 • A döntésekben mindenki véleménye megjelent
 • A csoport jól gazdálkodott az idővel
 • A csoport tagjaira jellemző volt a visszahúzódás
 • Az együttműködés során a kiabálás, hangoskodás jellemző volt.
 • Veszekedés volt. (Személyeskedés, sértegetés volt)
 • A viták érvekre épültek, meghallgatásra kerültek az ellenvélemények.
 • Gúnyolódás, csúfolódás volt jellemző