Cél: Levezetés (pozitív élménnyel zárás), leggyakoribb erőteljes érzelmi állapotok felismerése – utánzása, önértékelés, önbizalom erősítése

Feladat: utánzással érzelmek kifejezése

Eredmény: a tanulók különböző érzelmi jeleket jól el tudnak különíteni

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A tanulók a játékvezetőt jól látva helyezkednek el. Egymásra figyelés, a figyelem testi kifejezésének gyakorlása.
A játék megnevezése, rövid ismertetése. Egymásra figyelés. Önfegyelem.
A játékvezető jól látható mozdulatokat végez, hangokat ad, melyeket a tanulóknak késlekedés nélkül utánozniuk kell. Segítő játékvezető utasításokat ad: különböző alapérzelmeket nevez meg, amit a tanulók a játékvezetőt utánozva jelenítenek meg. Egymásra hangolódás, megfigyelés, koncentráció, mozgásügyesség, testbeszéd és mimika leolvasása, utánzása.
A mozdulatok és a beszéd utal a foglalkozáson történtekre, értékeli a munkát, az elvégzett tevékenységeket, a tevékenységekhez kapcsolódó érzelmeket jelenít meg. Önértékelés, az értékeléshez kapcsolódó érzelemkifejezések gyakorlása.
A játékot nem követi megbeszélés, mivel ez a foglalkozás lezárása – a tanulók nem tudnak kilépni a játékból, ha a kilépésre nem beszélünk meg egy jelet.