Célunk személyiségfejlesztés, érzelmi intelligencia fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel.

Érzelmi intelligencián a következőket értjük, illetve a következő területek fejlesztésével foglalkozunk:

Személyes, egyéni kompetenciák:

 1. Érzelmek felismerése.

  • A képesség felismerni
  • és megnevezni saját érzelmi állapotunkat;
  • megérteni a kapcsolatot az érzelmeink, gondolataink és tetteink között.
 2. Az érzelmeink kezelésének a képessége

  • Képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nem kívánatos érzelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába tolni el.
 3.  Önmotiválás

  • Képesség arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet.

Társas kompetenciák:

 1. Mások érzelmeinek felismerése, befolyásolása

  • Képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra,
  • illetve befolyásolni őket.
 2. Társas kapcsolatok (társas hatékonyság)

  • Képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és
  • fenntartására.

Az érzelmi intelligencia fejlesztését személyiségfejlesztő trénerként akár hosszabb tréning keretében, vagy tanítóként, bármely szakos tanárként szaktárgyi órákon rövid gyakorlatokkal is végezhetjük. Honlapunkon ehhez kívánunk segítséget adni játékok, tréninggyakorlatok, olvasnivalók összegyűjtésével.

Játékok és játékos gyakorlatok listája:

Group by:

Bizalomépítés

Egyéb

együttműködés

Energetizáló

Értékelés

Érzelmek felismerése

Érzelmek kezelése

Eszközös

Feszültségoldás

Foglalkozás leírása

Kognitív képességek

Kommunikáció

Kreativitás

Mások érzelmei

Mozgáskoordináció

Önismeret

Önmotiválás

Ráhangolás

Tantárgyak

tanulásmódszertan

Társas kapcsolatok