Cselekvésdominó és Bogozd ki a csomót

 

Cél:az egymásra figyelés készségeinek erősítése, kommunikációs készségek fejlesztése, a testi közelség elviselésének erősítése, érzelmi reakciók tudatos kinyilvánítása. A tanulók ismerjék fel az egyes tevékenységeket, érzelmeket kísérő testi jeleket a tevékenység lényeges jegyei alapján, meghatározott cél érdekében maguk is tudjanak tudatosan, felismerhető jeleket közvetíteni, viseljék el a kézfogással járó testi érintést.

Feladat:a tanulók intenzíven figyeljék egymás tevékenységeit, csoport előtti viselkedés, érzelmi jelek tudatos közlése, testi érintéses (kézfogásos) helyzetek elviselése, társ általi irányítás elfogadása,

Eredmény:az egymásra  odafigyelés, bátorság fejlődése, jártasság alakulása különböző nyilvánvaló testbeszéd elemek megfejtésében. Erősödik a kreativitás. Szövegértés fejlődése.

Előkészület, eszközigény: annyi cédulára feladatok írása, ahány tanuló vesz részt a tevékenységben. (Ha valaki hiányzik, a fennmaradó cédulát is kiosztjuk. Ha többen vannak: tartalékként  2 tevékenységcédulából kettőt készítünk.)

Már ismert gyakorlat nehezítéssel: nem adunk konkrét mondatokat (kreativitás fejlesztése).

A gyakorlat menetének leírása:

Tevékenység: Fejlesztési terület:
A résztvevők körben ülnek, kiosztjuk a cédulákat. (Még nem szabad elolvasni.) Egymásra figyelés.

Kommunikáció.

A testi érintés elviselése.

Irányítás – végrehajtás.

Önbizalom, bátorság a kommunikációban.

Érzések kifejezése, felismerése.

A cédulák megkeverése: mindenki sétálgat a területen és vezényszóra megcseréli valakivel a céduláját. Néhány ismétlés után mindenki leül a körben elhelyezett székekre.
A feladat ismertetése. (Már ismert feladat – gyakorlás, továbbfejlesztés, nehezítésekkel)..
A tanulók egymás után elvégzik a cédulára írt tevékenységeket, a megfelelő sorrendben.
Megbeszélés:

–       Kinek okozott nehézséget a játék során eldönteni, hogy mikor következik? Mi volt a nehézség?

–       Van-e olyan, aki utólag másként játszaná el a szerepét? Miért? Hogyan?