Ceruzás gyakorlat

Cél:

 • konfliktusok azonosítása és elemzése, tudatosítása

Idő:

 • 25 perc, megbeszéléssel 45 perc.   

Résztvevők száma:

 • 9–21 fő, három csoportra osztva

Kellékek:

15 db papírlap, 3 db hegyetlen ceruza, hegyező, 3 db A/4 boríték

 

Előkészület:

Három borítékot megjelölünk: A, B és C jelekkel. A borítékokba a következőket rakjuk:

A: ceruzahegyező

B: három hegyetlen ceruza

C: 16 db üres írólap

A gyakorlat menete:

A résztvevőket három (A, B és C) csoportra bontjuk. A terem közepén egy asztal áll, körülötte három szék. A csoportok elkülönülve ülnek, a lehető leg távolabb egymástól a teremben.

A játékvezető ismerteti a játék szabályait:

 1. A feladat (cél) minden csapat számára: a kiosztásra kerülő borítékokban található eszközök és anyagok felhasználásával annyi lapra írják rá a csapat betűjelét (A, B vagy C), amennyire csak tudják.
 2. Erre 25 perc áll rendelkezésre.
 3. Minden lapra csak egyetlen betű kerülhet.
 4. A szükséges eszközök három borítékban vannak, amelyekből minden csoport kap egyet. Más papírlapot vagy íróeszközt nem használhatnak.
 5. A középen álló asztal és körülötte a három szék a tárgyalások helyszínei.
 6. A tárgyalások során kell a csapat küldötteinek megegyezniük, tárgyakat cserélniük, alkudozniuk.
 7. A csapatok egymással csak a küldöttön keresztül kommunikálhatnak és cserélhetnek, adhatnak egymásnak eszközöket, anyagokat – a borítékban találhatók közül.
 8. Csoportonként egyszerre csak egy ember tárgyalhat és a csoporton belül cserélni is lehet.
 9. A küldött csak akkor beszélhet a csoportjával, amikor elhagyja a tárgyalási helyszínt és vissza megy a csoportjához.
 10. A csoport többi tagja nem hagyhatja el a csoport számára kijelölt helyet.
 11. A kapott eszközöket tilos tönkre tenni.
 12. A tárgyalást a csoport figyelemmel kísérheti, de nem avatkozhat bele semmiféle kommunikációval.

Ezután kiosztjuk a borítékokat, a csapatok oldják meg a feladatot!

Értékelés, feldolgozás:

a) Értékelés, szabad beszélgetés az elért eredményről:

A játékidő letelte után a résztvevők üljenek körbe, és beszéljék meg, hogy melyik csapat érzi magát győztesnek, vesztesnek (ha nem közös megegyezéssel zárult a feladat). Ekkor még nem feltétlenül szükséges tanári közbeavatkozás, nyugodtan vitázhatnak, veszekedhetnek. Amennyiben a veszekedés eldurvulna, túl nagy feszültséget generálna, állítsuk le a beszélgetést!

A beszélgetést követően közöljük, hogy a feladat nem a másik legyőzése volt, megoldható volt együttműködéssel is.

b) Mi történt, hogy éreztem magam, hogyan viselkedtem?

 1. Volt-e valamilyen taktikája a csoportnak? Ha igen, mi volt az?
 2. Hogyan éreztem magam a játék során? (Pl. mutatással, térben való elhelyezkedéssel, hasonlattal…)
 3. Hogyan viselkedtem a játék során (aktív/támogató/semleges/akadályozó/kivonuló…)? (Jelölheti mindenki egy táblázatban a táblán.) Ugyanígy viselkedem-e a hasonló helyzetekben?
 4. Mit tapasztaltam a többiek megfigyelésekor? Mit neveznék általánosan jellemzőnek? Mi lepett meg?

Megjegyzés, magyarázat a feldolgozás során:

Valószínűleg a csoportok győzelemre törekszenek, a többi csapat legyőzésére. Ha 20 perc után nincs még megegyezés, figyelmeztethetjük a csapatokat, hogy nem az a feladat, hogy a lehető legtöbb lapra írják rá a jelüket, hanem amennyire csak tudják.

A gyakorlat végén tudatosítjuk, hogy nincs nyertes, mert a feladat az volt, hogy a három csapatnak kellett együtt annyi lapra írni a jelét, amennyire csak tudják (vagyis 15 lapra). A gyakorlat közben kialakult konfliktusokat szándékosan gerjesztettük a feladat nem teljesen egyértelmű szövegével, mert célunk az volt, hogy a konfliktust és a konfliktusban való viselkedésünket tapasztaljuk meg. Gondoljuk át, hogy hogyan éreztük magunkat, hogyan oldottuk meg a konfliktusokat. Volt-e vita vagy inkább veszekedés a gyakorlat bármely részében, beleértve a megbeszélést is.

c) Videó a veszekedésről, vitáról:

Tekintsük meg közösen a következő videót a vitáról, veszekedésről: https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita

A videót megállítva megbeszéléssel értékeljük a csoport és tagjainak a játék során mutatott viselkedését: milyen típusú vitákat folytattak, veszekedés volt vagy vita, a veszekedés és a vita mely jeleit figyelhettük meg.

Forrás: Tréneri kézikönyv (szerk: Bibok Ágnes és Kaszper Blanka). Akademia Klausenhof (Hamminkeln) és a Katház Közjasznú Nonprofit Kft. (Szeged). 2015–1-HU01KA201-013623 sz. ERASMUS+ projekt.