Lábemelés körben

Körbe állunk terpeszállásban, úgy hogy a lábunk összeérjen. A feladat, hogy két egymás mellett álló ember összeérő lábát egyszerre emelje fel. Read more

Billenő székek

Körbe rakjuk a székeket, annyit, ahányan vagyunk. Befelé néz az ülőkéje.
Minden szék mögé áll valaki. A széket mindenki kifelé billentve tartja, hogy csak két lábon áll. Csak egy kézzel szabad hozzáérni a támlájához.
Feladat: minden játékosnak tovább kell haladnia és egy kör megtétele után vissza kell érnie, meg kell tennie egy kört úgy, hogy:

 • sorban minden széket meg kell tartania
 • egyetlen széknek sem szabad sem felborulni, sem mind a négy lábán állnia, végig két lábon kell maradniuk,
 • egy időben egy széket csak egy játékos érinthet,
 • a széket csak egy kézzel szabad érinteni.

 

Javaslatok a játékhoz:

 • A játékvezető ne adjon több instrukciót a feladat megoldásához, ne javasoljon stratégiát, arra a csoportnak magától kell rájönnie.

Megbeszélés javasolt témái:

 • Milyen tulajdonságok, milyen feltételek szükségesek a feladat sikeres végrehajtásához? (koncentráció, egymásra figyelés, ritmusérzék, ügyesség stb.)
 • Jelentek-e meg szerepek a megoldás kidolgozása és megvalósítása során? (pl. irányító, újító, ötletadó, akadékoskodó, egyetértő stb.)
 • Milyen érzelmek, érzelmi megnyilvánulások jelentek meg?
 • Hogyan tudunk segítséget adni másoknak (a szabályok betartása mellett)?

Király, bíró…

 

A játékosok körben ülnek, az egyikük lesz a király, egy másik a bíró, majd sorra egyes, kettes stb., ahányan vannak.

A játékot mindig a király kezdi. Saját nevét említi először, majd egy másik pozíciót. Pl. azt mondja: király-kettes. Ekkor a kettes számú játékos következik, ő is saját rangját mondja először, majd egy másikat, pl. kettes-négyes. És így tovább. Aki téveszt, az utolsó helyre kerül, s a rangsorban mögötte ülők eggyel előbbre rukkolhatnak a ranglétrán (ilyenkor szükséges gyors számátrendezés). Ha a király téveszt, akkor mindenki eggyel előbbre kerül, s a király megy utolsónak.
Ha megy a játék, érdemes bevezetni még egy hang-gesztus effektust, vagyis ritmusra játszani, a következőképp: minden játékos egyszerre mind kél tenyerével először a combjaira csap, majd tapsol maga előtt, majd könyökbe hajlított kézzel egyik, majd másik vállát megérinti, s miközben ezt teszi, mondja a mondandókat. Tehát úgy hangzik a játék: comb – taps – király (egyik váll) – hármas (másik váll) – comb -taps – hármas (egyik váll) – kettes (másik váll) stb. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a válaszadással nem szabad késlekedni, aki nem válaszol azonnal, az is kiesett. Különösen, ha már ritmusra játsszák, a kialakult ritmusnak megfelelő ütemben kell beszélni.

Kiegészítés:

 • Mi eleve a ritmus megtanulásával kezdjük, a beszédet csak ezután kapcsoljuk hozzá. Nálunk mindegy, hogy jobb, vagy bal kéz érinti először a vállat, de nehezítésnek akár ezt is megszabhatjuk.
 • Tanulásmódszertanhoz: Felső tagozatban a szövegértés fejlesztése, a csoportfolyamatok erősítése érdekében általában szövegértéses feladatot is kapcsolunk hozzá. A tanulók megkapják a játék leírását, önállóan elolvassák és értelmezik, majd maguknak kell a játékot a leírás alapján megtanulni. Ez általában kisebb segítséggel sikerülni szokott. A tanulók a játék megtanulása érdekében többször is értelmezni próbálják a szabály leírását, egymással megbeszélik, vitatkoznak ha kell és jól megfigyelhetőek a csoporton belül kialakuló szerepek. A tanulás folyamatát érdemes videóra venni. Egy teljes tanítási órát is érdemes rá szánni. Tudatosíthatjuk a tanulókban a tanulás folyamatát. Ha videóra vesszük, be tudjuk mutatni, hogy a kezdeti értetlenkedéstől hogyan jutottak el az automatikussá, gyors ritmusúvá váló élvezetes játékig. Egy videóra vett tanulás itt látható:

Megbeszélés:

 • Mit fejleszt?
 • Milyen érzéseket váltott ki a királyság, a visszaesés?
 • Hogyan fejlődtetek a játék megtanulása során? Milyen hasonlóság van a játék tanulása és más tevékenységek tanulása során?
 • Akik a játékot gyorsabban tanulták, milyen területeken tanulnak hasonlóan gyorsabban?
 • Kinek, mi okozott nehézséget a játék megtanulása során? Mi segített vagy akadályozott az eredményességben?