Az EQ fejlesztésének területei

Az érzelmi intelligencia készségeit 5 csoportba sorolva, a következő területek fejlesztésére koncentrálunk:

Személyes, egyéni kompetenciák:

 1. Érzelmek felismerése.

  • A képesség felismerni
  • és megnevezni saját érzelmi állapotunkat;
  • megérteni a kapcsolatot az érzelmeink, gondolataink és tetteink között.
 2. Az érzelmeink kezelésének a képessége

  • Képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nem kívánatos érzelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába tolni el.

 3. Önmotiválás

  • Képesség arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet.

Társas kompetenciák:

 1. Mások érzelmeinek felismerése, befolyásolása

  • Képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra,
  • illetve befolyásolni őket.
 2. Társas kapcsolatok

  • Képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és
  • fenntartására.

A játékok általában annál komplexebb hatásúak, mintsem hogy egy-egy területen fejtenék ki hatásaikat. A megismerő képességekre (figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) szintén hatással vannak, játékonként eltérő mértékben.

Egy-egy alapjáték tovább módosítható. A játékokhoz kapcsolódó tudatosító megbeszélések során további készségek fejlesztésére is alkalmasak.