A tanulás fontosabb akadályozó tényezői (ezekből egy vagy több is hathat egyszerre) :

  • az önbizalom és az önbecsülés hiánya;
  • gyenge motiváció,
  • valós (vagy vélt) hiányos képesség,
  • zavaró környezeti tényezők,
  • a tanuló pillanatnyi kedvezőtlen belső pszichés vagy testi állapota,
  • rossz módszerek (beleértve az időbeosztást, helytelen tanulási technikákat, stratégiákat)
  • a tanulási lehetőségek hiánya.

A tanulók számára jelentkező elsődleges problémát az önbizalom és a motiváció  alacsony mértéke képezi.

Az önbizalom és az önbecsülés szükséges, de nem elégséges feltétele a motivációnak (az
igazán tanulni akarásnak).

Legnagyobb és legfontosabb feladat a tanuló önbizalmának és önbecsülésének az erősítése (vagy helyreállítása).

Minden „nagyfokú kihívás” és „alacsony fenyegetettség” által jellemezhető környezet
roncsolja a tanulási hatékonyságot.

  •  a fenyegetettség kudarctól való félelmet vált ki;
  •  a kihívás a sikerre való törekvést bátorítja.

Tehát a „nagyfokú kihívás” és az „alacsony fenyegetettség” kombinációja ideális ( ennek fordítottja pedig nyilván ártalmas).

Önbizalom hiánya

Az önbizalom fejlesztésére számtalan honlapon találunk tanácsokat. Írjuk be a keresőbe, hogy önbizalom fejlesztése,

A tanácsok adása nem sok eredménnyel jár. Ehelyett olyan hatások kell, hogy érjék rendszeresen a tanulókat, amelyek megtapasztalása által fejlődik az önbizalmuk. Olyan tevékenységeket kell végezniük, amelyekben önbizalom megerősítő visszajelzéseket kapnak. Az egészséges önbizalom a reális önértékelésen alapul. Az önismeret a társakkal való összehasonlítás során alakul. Ez az összehasonlítás gyakran torz benyomásokra épül, ezért az énkép is torzzá válik. Személyiségfejlesztő tréninggyakorlatokkal, játékokkal segíthetünk a tanulók önismeretének, önbizalmának alakításában.

Néhány egyszerű játékos gyakorlat:

Hirdetés

Minden résztvevő ír egy társkereső hirdetést, de a társ itt bármilyen emberi kapcsolat értelmében állhat (barát, utitárs, munkatárs, szülő, gyermek, . . . stb.). A hirdetésben nem csak a keresett társat kell körülírni, hanem fontos, hogy önmagukat is jellemezzék, és a végére írjanak jeligét. A játékvezető felolvassa az elkészült hirdetéseket, a csoporttagok tippelnek, hogy ki írhatta. A jeligére a csoport tagjai válaszolhatnak, a válaszra kívülről ráírják a jeligét; mindenki a válaszát az asztalra teszi. A játékosoknak a jelige alapján ki kell választani a nekik szóló választ, és ki kell találni kitől kapták.

Játékos feltárulkozás, kapcsolatok erősítése a csoportban.

 

Csoportos interjú

A csoport körben ül, egy valaki, aki önként vállalja(!), lesz az interjúalany, a többiek a riporterek. A riporterek felváltva tesznek fel kérdéseket, melyekre az interjúalanynak válaszolnia kell. A kérdéseknél fontos, hogy a cél a másik megismerése, nem pedig kellemetlen helyzetbe hozása.

Intimitás; a „mindenki énrám figyel, rám kíváncsi” élménye erősíti az önbizalmat

 

Mi lenne ha…?

Mi lennél, ha virág/ állat/ gyümölcs/ hangszer/ . . . stb. lennél? A következő foglalkozásra minden csoporttag leírja a válaszát ezekre. A következő foglalkozáson csendben végighallgatja, hogy a többiek hogyan válaszolják meg ezeket őróla, majd egyeztetnek, és elmondja, hogy melyik metafórát érzi találónak.

Önkifejezés, önismeret, intimitás, alkalom az önbizalom erősítésére

Olvass tovább: http://www.bibliai-kincsestar.hu/news/onbizalom-erosito-jatekok/