A csoport általános jellemzője:

 • általános tehetséggondozó csoport, több tehetségterület képviselőjével. (12-14 fő)

Az éves program két párhuzamos tevékenysége:

 • egész éves természeti-informatikai projekt (Virtuális tanösvény-készítés)
 • érzelmi intelligencia, személyiségfejlesztő tréning

Tanulói fejlesztési cél:

Az érzelmi intelligencia általános, komplex fejlesztése.

Feladatok:

 1. Az érzelmi intelligencia egyéni kompetenciáinak fejlesztése:
  1. a leggyakrabban jelentkező érzelmi állapotok felismerésében való jártasság fejlesztése, a tevékenység során jelentkező érzelmi állapot jellegének megnevezése (tudatosítás),
  2. az érzelmek és gondolatok/tettek közötti kapcsolatok felismerésében való jártasság fejlesztése
  3. önmotiválás készségének fejlesztése: a hatékony tanuláshoz szükséges megfelelő érzelmi állapotbakerülés egyszerű eszközeinek használatában való jártasság fejlesztése
 2. Az érzelmi intelligencia társas kompetenciáinak fejlesztése
  1. a társak érzelmeinek felismerésében való jártasság fejlesztése
  2. társas kapcsolatok létrehozásában és fenntartásában való viselkedésformák gyakorlása, élmények tudatosítása

A foglalkozás típusa:

 • Kombinált (új ismereteket feldolgozó és gyakorló)

Módszerek:

 • frontális, egyéni játékok és játékos gyakorlatok
 • páros játékok
 • frontális megbeszélés (az élmények tudatosítása)

 

A foglalkozás során alkalmazott játékok:

Bármely tanórán alkalmazható ráhangoló, felfrissítő vagy levezető, csoportalakító játékok és játékos gyakorlatok:

 

Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozásba építhető gyakorlatok

 

Gyakorlatok, játékok sorrendben:

 1. „Tapsritmus”
 2. „Szemmel verés”(páralakítás) és „Gumiember”
 3. „Cselekvésdominó” és „Bogozd ki a csomót”
 4. „Vakművészet” és csoportalakítás: „Spárgával, fonallal”
 5. „Csukott szemmel párokba” (páralakítás) és „Szembe nézés”
 6. „Én vagyok a főnök”

Alapérzelmek Paul Ekman szerint:

 1. Öröm (békés, boldog, elragadtatott, energikus, hálás, nyitott, jókedvű, …)
 2. Bánatos (boldogtalan, borúlátó, elégedetlen, gondterhelt, letargikus, szomorú, …)
 3. Dühös (bosszús, frusztrált, feszélyezett, feszült, ideges, morcos, nyűgös, heves, …)
 4. Meglepődött (álmélkodó, megrökönyödött, csodálkozó, elképedt, megilletődött …)
 5. Félelemteli (szorongó, tehetetlen, ijedt, rémült, megszeppent, riadt, reszkető,…)
 6. Undor (irtózó, viszolygó, gyomorforgató, ki nem álló, gyűlölő, megvető, iszonyodó, …)