• Rövid leírás:

  A játékvezető felszólítására a csoport alakítson ki saját magából különféle alakzatokat!

 • Jelleg:

  Bemelegítő, ráhangoló.

  Tantárgyi gyakorlatként (ráhangolás vagy főgyakorlatként is):

  • matematika, mértani alakzatok, számok, matematikai jelek megformálása (síkbeli és térbeli alakzatok is)
  • írás-olvasás: betűk megformálása
  • idegen nyelv tanulása: csak a célnyelven kommunikálhatnak szóban
  • ének-zene: hangjegy, violinkulcs…
  • egyéb tantárgyak: tantárgyakhoz kapcsolódó jellegzetes alakzatok (pl. történelem: korona, földrajz: ország kontúr, biológia: papucsállatka, amőba, főgyökérzet stb.)
  • érzelmek megjelenítése (hangulatjelek)
 • Hely:

  Teremben és szabadtéren egyaránt. Kb. 5×5 méteres üres terület szükséges.

 • Létszám:

  10-30 fő (egész osztály számára is)

 • Életkor:

  6 éves kortól

 • Időtartam:

  5-10 perc

 • Elsődleges cél:

  Az együttműködés erősítése.

  Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése.

 • Előkészítés:

  A hely előkészítése (pl. asztalok, székek eltávolítása). 1-2 perc.

  Esetleges eszköz előkészítése köteles változat esetén: kötél összecsomózva a két végén, hogy körben megfoghassák.

 • Kellékek:

  Alapjátékhoz: –

  Variációkhoz: kb. 8-10 m kötél (két vége összekötve)

 • Felvezetés:

  A játékosok álljanak körbe, egymástól azonos távolságra! Fogják meg egymás kezét!

  Egy lehetséges kerettörténet:

  “Hajótöröttek vagytok egy szigeten. A kereső repülőgépek számára álljatok különböző mértani alakzatba, hogy észre vegyenek a magasból! Pl. alkossatok szabályos háromszöget, négyzetet, kört, csillagot, betűket… stb.”

 • A játék menete:

  A játékvezető utasításának megfelelően a résztvevők közösen alakítsanak ki magukból különböző mértani alakzatokat, betűket, formákat egyre bonyolultabbakat. (Kör, háromszög, négyzet, rombusz, hegyesszög, kereszt, A-betű stb.)

  Alapesetben nem szabunk meg feltételt, a csoport önállóan döntse el, hogy milyen módon alakítják ki az alakzatot. Ha készen vannak, jelezzék egyértelműen a játékvezető felé.

  Kezdetben megszabhatunk egy időtartamot: pl. 2 perc. Ezt csökkenthetjük a csoport képességeinek megfelelően úgy, hogy teljesíthető kihívást jelentsen, de vegyük figyelembe az alakzat bonyolultságát is.

 • Lezárás:

  Amikor a csoport készen van, azt egyértelmű módon jelezze a játékvezető felé.

  Amennyiben határidőt szabtunk meg, az időtartam leteltekor a játékvezető megállítja a feladat végrehajtását.

  Értékeljük (játékvezető vagy közösen), sikerült-e megoldani a feladatot!

 • Feldolgozás, megbeszélés:

  Egy-két menet után beszéljük meg a tapasztalatokat:

  • Mi szükséges a sikeres játékhoz? Miért volt nehéz/könnyű játszani?
  • Milyen problémák jöttek elő? Hogyan oldottátok meg?
  • Hogyan támogattátok egymást a feladatban?
  • Milyen volt a kommunikáció? Változott-e ez a megoldás során?
  • Milyen döntéseket hoztatok? Hogyan születtek a döntések?
  • Milyen ötletek merültek fel? Mi lett a felmerült ötletek sorsa?
  • Volt-e irányító vagy irányítók?
  • Volt-e vita, mi volt a tárgya, hogyan dőlt el?
  • Ha a cél az együttműködés erősítése volt, beszéljük meg: mennyire sikerült együttműködni, egyénileg ki hogyan segítette a csoport munkáját, milyen volt a kommunikáció a csoporton belül, lehetett volna hatékonyabban megoldani, volt-e vezető, volt-e vita stb.
  • Ha mértani testekkel kapcsolatos tapasztalatok vagy tudás megerősítése volt a cél: beszéljük meg az adott mértani test fő jellemzőit.
  • Ha betűtanuláshoz használjuk: mennyire volt szabályos, írott-nyomtatott, kis-nagy betűs változat, ékezet megbeszélése
 • Variációk:

  • szavak nélküli végrehajtás
  • egy kötelet fogva, azt el nem eresztve kell megoldani a feladatot (lehet két végű vagy önmagába visszatérő kötél)
  • bekötött szemmel történő végrehajtás
  • térbeli alakzatot megformálása (pl. kocka, gúla…)
 • Biztonság:

  A játékosok vigyázzanak, hogy ne ütközzenek egymással, különösen ha az időre figyelve gyorsan próbálnak alakzatba állni.

  Bekötött szem esetén különösen figyeljenek egymásra, lassan, óvatosan mozogjanak! Ilyenkor több időt hagyjunk a feladat végrehajtására!